KURSY NURKOWANIA REKREACYJNEGO

Intro

Jeśli nie jesteś zdecydowany aby rozpocząć kurs nurkowania, ale chciałbyś zobaczyć jak to jest pod wodą :), jak wygląda tam życie, spróbować bez żadnych zobowiązań, to intro jest dla Ciebie. Jest to nurkowanie zapoznawcze, instruktor pokaże Ci sprzęt oraz jak z niego korzystać, a potem zabierze Cię na podwodną wycieczkę, możesz sam zdecydować czy po nurkowaniu zapoznawczym chcesz dalej kontynuować szkolenie nurkowe. Jest to doskonała forma sprawdzenia samego siebie, czy pasja jaką jest nurkowanie, jest rzeczywiście dla Ciebie.

Open Water Diver

Kurs Open Water Diver, to podstawowy kurs, na którym uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do nurkowania z partnerem bez nadzoru, Kurs składa się zajęć teoretycznych oraz praktycznych (zajęcia na wodach basenowych oraz wodach otwartych). Czas trwania około 4-5 dni. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje licencję OWD uprawniającą do nurkowania ze sprzętem do 18metrów

Advanced Open Water Diver

Kurs Advanced Open Water Diver, odbywa się na wodach otwartych. Składa się z pięciu nurkowań do wyboru przez uczestnika. Nurkowania wybierane są zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Szkolenie przede wszystkim skupia się na technikach nurkowania. Uczestnik musi zaliczyć obowiązkowo dwa nurkowania, głębokie oraz nawigacyjne. Czas trwania około 2 dni. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik może nurkować do 30 metrów.

RecueDiver

Kurs Rescue Diver jest zasadniczym krokiem w rozwoju wiedzy nurkowej i nurkowego doświadczenia. Na tym kursie nurkowie przestają się koncentrować jedynie na sobie i uczę się uwzględniać także bezpieczeństwo i komfort innych nurków. Szkolenie rozwija podstawowe umiejętności w zakresie zapobiegania problemom i postępowania w sytuacjach awaryjnych z kursu OWD. Na tym poziomie nurkowie gotowi są już, aby uczyć się jak radzić sobie z bardziej złożonymi problemami oraz wdrażać bezpośrednie techniki pomocy innym nurkom w sytuacjach awaryjnych. Cwiczenia ratownicze i scenariusze na kursie Rescue rozwijają podstawowe umiejętności i zachęcają nurków do eksperymentowania, tak aby nauczyli się wykorzystywać swoje mocne, strony, rozpoznawać słabe i uwzględniać te czynniki podczas udzielania pomocy. Nurkowie uczą się, aby najpierw szybko przemyśleć dostępne opcje ratownicze i następnie działać, wybierając najlepszą metodę dla danej sytuacji

Divemaster

Kurs Divemastera opiera się na umiejętnościach rozwiązywania problemów, czyli umiejętnościach poznanych na kursie Rescue Diver, ale rozszerza zakres tych umiejętności przenosząc akcent z postępowania w sytuacji awaryjnej i zapobiegania wypadkom na sytuacje związane z nadzorowaniem kursantów i certyfikowanych nurków. Kurs przygotowuje kandydatów do podejmowania słusznych decyzji w oparciu o odpowiednią ocenę sytuacji. Kurs Divemastera składa się z następujących części: zajęcia teoretyczne, rozwój umiejętności oraz zastosowanie praktyczne

KURSY NURKOWANIA TECHNICZNEGO

TEC40

Kurs TEC40
Pierwszy kurs wchodzący w skład 3 modułów, które tworzą jedną całość zwaną DSAT TecDeep Diver. Kursy są przygotowane przez DSAT - Diving Science And Technology.
Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz części praktycznej (4 nurkowania szkoleniowe).
 
Materiały które potrzebujesz:
- podręcznik Tec40 Diver (otrzymasz na kursie)
 
Teoria obejmuje takie zagadnienia jak:tec 40 1
- Ryzyko i odpowiedzialność w nurkowaniu technicznym.
- Myśleć jak nurek techniczny.
- Podstawowa konfiguracja sprzętu technicznego.
- Konfiguracja techniczna
- Czystość tlenowa
- Planowanie gazów (SAC, MOD, Best Mix, CNS, OTU, END, deep stops)
- Planowanie zużycia gazów (komputery, ręcznie)
- Nurkowanie zespołowe
- Sygnały nurkowe
- Techniki i procedury (S-drill, V-drill, NOTOX, Procedury awaryjne)
- Toksyczność gazowa
Praktyka:
- 4 lub więcej (zależne od okoliczności) nurkowania.
 
Wymagania wstępne:
- Certyfikat AOWD lub równoważny,
- Certyfikat EAN lub równoważny,
- Certyfikat Deep Diver lub równoważny lub co najmniej 10 zalogowanych nurkowań do głębokości 30 metrów,
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nurkowania,
- Zalogowane minimum 50 nurkowań, w tym:
     - 10 nitroksowych,
     - 12 głębszych niż 18 m,
     - 6 głębszych niż 30 m,
- Mieć ukończone 18 lat
 
Czego nauczysz się na kursie TEC40:
- Dokonywać zmiany gazów podczas nurkowania technicznego,
- Planować zaawansowane nurkowania na powietrzu z 10 minutową dekompresją, z użyciem 1 butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 50% tlenu do głębokości 40 metrów
- Rozwiązywać i radzić sobie z przewidywalnymi sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowań technicznych.
- Używać komputerowych programów dekompresyjnych oraz komputerów nurkowych do planowania nurkowań dekompresyjnych
- Myśleć jak nurek techniczny
 
Jakiego sprzętu będziesz potrzebował:
Podczas kursu tec40 możesz wykorzystać już posiadany sprzęt do nurkowania rekreacyjnego z niewielkimi dodatkowymi elementami. Zaleca się jednak aby od samego początku kursant posiadał sprzęt przeznaczony do nurkowań technicznych.
- Dopuszczalna jest pojedyncza butla dwuzaworowa lub twinset z manifoldem separacyjnym.
- Dwa zestawy automatów oddechowych składające się z pierwszego i drugiego stopnia, jeden z wężem o normalnej długości, a drugi z wężem o długości około 2 metrów, do obu zestawów jeden manometr,
- Uprząż z płytą,
- Butla dodatkowa typu stage wraz z automatem
- Komputer nurkowy (jedno lub wielogazowy), komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i Zegarek,tec 40 2
- Skafander odpowiedni do środowiska - mokry albo suchy
- System balastowy
- Bojka sygnałowa (zielona lub żółta)
- Bojka dekompresyjna (pomarańczowa)
- Kołowrotek z linką (min.40m. linki)
- Nóż lub inne narzędzie tnące
- Tabliczka na rękę z ołówkiem
- Zapasowa maska
- Kompas
- Oświetlenie główne i backup
 
Jako nurek techniczny Tec 40 będziesz uprawniony do:
- nurkowania do głębokości 40 m na powietrzu z 10 minutami dekompresji oraz możliwością użycia dodatkowej 1 butli (stage) z gazem dekompresyjnym do 50% tlenu
- do wzięcia udziału w kursie Tec45
 
sprawdź cenę kursu

TEC45

Kurs TEC45
Drugi kurs wchodzący w skład 3 modułów, które tworzą jedną całość zwaną DSAT TecDeep Diver. Kursy są przygotowane przez DSAT  - Diving Science And Technology.
Na tym kursie poszerzysz swoją wiedzę, zdobędziesz nowe umiejętności i doświadczenie
Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz części praktycznej (4 nurkowania szkoleniowe).
 
tec 45 1Materiały które potrzebujesz:
- podręcznik Tec45 Diver (otrzymasz na kursie)
 
Teoria:
- Poszerzenie wiedzy zdobytej na kursie tec40 o takie zagadnienia jak:
- Sprzęt techniczny
- Konfiguracja sprzętu technicznego (ciąg dalszy)
- Myśl jak nurek techniczny
- Dekompresja
Praktyka:
- 4 lub więcej (zależne od okoliczności) nurkowania.
 
Wymagania wstępne:
- Posiadany stopień Rescue Diver
- Posiadany stopień Tec40 DSAT lub równoważny,
- Zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego:
     - 12 nitroxowych głębszych niż 18 m,
     - 6 głębszych niż 30 m,
- Aktualne badanie lekarskie.
- Mieć ukończone 18 lat
 
Czego nauczysz się na kursie TEC45:
- Wykonywania zmian gazów, wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych oraz przyśpieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroxu, oraz tlenu z jednym gazem dekompresyjnym do głębokości 45 metrów, używając niezbędnego sprzętu i procedur potrzebnych dla ograniczenia ryzyka z tym związanego.
- Umiejętności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym.
- Zrozumienia oraz akceptacji niebezpieczeństwa i ryzyka związanego z powyższymi typami nurkowania technicznego.
- Rozpoznać i prawidłowo zareagować na dające się racjonalnie przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.
- Najważniejszych zasad, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie jako nurka technicznego.
 
Jakiego sprzętu będziesz potrzebował:
- Zestaw dwubutlowy z manifoldem separującym. Butle zalecane o pojemności co najmniej 12 litrów,
- Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
- Uprząż z płytą
- Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
- Butla stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa,
- Automat (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa),
- Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer jedno lub wielogazowy lub digital),
- Zapasowe urządzenie pomiarowe komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i zegarek,
- Skafander odpowiedni do środowiska - najlepiej  skafander suchy,
tec 45 2- System balastowy
- Kołowrotek z 45m linki
- Bojka sygnałowa (zielona lub żółta)
- Bojka dekompresyjna (pomarańczowa)
- Nóż lub inne narzędzie tnące wraz z zapasowym,
- Tabliczka na rękę z ołówkiem
- Zapasowa maska
- Kompas
- Oświetlenie główne i backup
 
Jako nurek techniczny Tec 45  będziesz uprawniony do:
- Nurkowania do głębokość 45m z dekompresją.
- Stosowania jednego stage`a z zawartością do 100 % tlenu.
- Do wzięcia udziału w kursie Tec50
 
sprawdź cenę kursu

TEC50

Kurs TEC50
Trzeci i zarazem ostatni kurs wchodzący w skład 3 modułów, które tworzą jedną całość zwaną DSAT TecDeep Diver. Kursy są przygotowane przez DSAT  - Diving Science And Technology.
Uprawnienia TEC50, pozwalają nurkować dekompresyjnie bez ograniczeń z dwoma butlami bocznymi. Ideą kursu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją a następnie nurkowań trimixowych.
 
tec 50 1Materiały które potrzebujesz:
- podręcznik Tec50 Diver (otrzymasz na kursie)
 
Teoria:
- Poszerzenie wiedzy zdobytej na kursie tec40, tec45 o takie zagadnienia jak:
- Planowanie nurkowania
- Procedury awaryjne
- Korzystanie z kilku stegy
- Teoria akcelerowanej dekompresji
- Wykorzystanie wielu gazów w akcelerowanej dekompresji
Praktyka:
- 4 lub więcej (zależne od okoliczności) nurkowania.
 
Wymagania wstępne (wszystkie niezbędne do TEC45) plus:
- Tec 45 lub ekwiwalent
- 100 nurkowań w tym:
     - 20 na nitroksie głębiej niż 18 metrów
     - 15 głębiej niż 30 metrów. 
 
Czego nauczysz się na kursie TEC50:
Wykonać zaawansowane nurkowania do głębokości 50 metrów na powietrzu bez ograniczeń w czasie dekompresji oraz użycia dowolnej ilości dodatkowych butli(stage) z gazem dekompresyjnym do 100% tlenu.
 
Jakiego sprzętu będziesz potrzebował:
- Zestaw dwubutlowy z manifoldem separującym. Butle zalecane o pojemności co najmniej 12 litrów,
- Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
- Uprząż z płytą
- Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
- Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa,
- Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa),
- Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer jedno lub wielogazowy lub digital),
- Zapasowe urządzenie pomiarowe komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i zegarek,
- Skafander odpowiedni do środowiska - najlepiej  skafander suchy,
tec 50 2- System balastowy
- Kołowrotek z 50m linki
- Bojka sygnałowa (zielona lub żółta)
- Bojka dekompresyjna (pomarańczowa)
- Nóż lub inne narzędzie tnące wraz z zapasowym,
- Tabliczka na rękę z ołówkiem
- Zapasowa maska
- Kompas
- Oświetlenie główne i backup
 
Jako nurek techniczny Tec 50  będziesz uprawniony do:
- nurkowanie do głębokość 50m z akcelerowaną dekompresją.
- stosowanie dwóch stage z zawartością do 100 % tlenu..
 
sprawdź cenę kursu

KURSY NURKOWANIA TECHNICZNEGO tec rec logo